Kalendarz szkoleń otwartych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kalendarz szkoleń otwartych - rok szkolny 2018/2019 - I - III - pobierz plik pdf

Artykuły

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 1)

Nauczyciele, którzy kończą staż w 2019 r. podlegają trybowi  przygotowania sprawozdania i dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym nauczyciela z dnia 26 lipca 2018r. Celem niniejszych dwuczęściowych warsztatów jest wskazanie sposobu, w jaki można dokonać  uporządkowania dotychczas zrealizowanych zadań, by przygotować sprawozdanie z realizacji PRZ oraz przygotować się do prezentacji   przed komisja kwalifikacyjną.

19
03.2019

Autor: Barbara Stec

Czytaj więcej o: Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 1)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji przed komisją kwalifikacyjną zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. (CZĘŚĆ 2)

„Wiosenne inspiracje” – ozdoby i dekoracje z papieru

Warsztaty  inspirujące do kształtowania u dzieci samodzielną aktywność twórczą w oparciu o działalność plastyczną.

02
04.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: „Wiosenne inspiracje” – ozdoby i dekoracje z papieru

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób autystycznych

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy zaprasza nauczycieli, wychowawców, specjalistów poradni pp oraz rodziców na wykład Aktywizacja społeczna i zawodowa osób autystycznych

03
04.2019

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób autystycznych

Diety eliminacyjne w autyzmie w świetle aktualnych danych naukowych. Szczepienia dzieci z autyzmem: dokąd zmierzamy?

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy zaprasza nauczycieli, wychowawców, specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz rodziców na wykłady pt.:

Diety eliminacyjne w autyzmie w świetle aktualnych danych naukowych.

Szczepienia dzieci z autyzmem: dokąd zmierzamy?

05
04.2019

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Diety eliminacyjne w autyzmie w świetle aktualnych danych naukowych. Szczepienia dzieci z autyzmem: dokąd zmierzamy?

KODOWANIE BEZ PRĄDU – wprowadzenie w świat programowania

Warsztaty kierowane do nauczycieli klas I-III.
W programie zabawy i gry  wprowadzające dzieci w kodowanie bez użycia komputerów.

09
04.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: KODOWANIE BEZ PRĄDU – wprowadzenie w świat programowania

UCZYMY SIĘ BAWIĄC w przedszkolu i szkole

Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, klas pierwszych i innych osób pracujących z dziećmi w wieku 5-8 lat. Uczestnicy warsztatów poznają nowatorskie propozycje metod przygotowujących do nauki w szkole, rytmiczne wierszyki, zabawy literą, słowem, zdaniem, zabawy matematyczne. W programie również propozycje dotyczące działalności muzycznej, ruchowej, plastycznej oraz zabawy fabularyzowane.

Prowadzący: Lucyna Bzowska – trener III stopnia – Oddział KLANZY w Bogatyni

10
04.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: UCZYMY SIĘ BAWIĄC w przedszkolu i szkole

Jak wspomagać edukację dziecka z zaburzeniami mowy w szkole i przedszkolu?

Analiza nowej podstawy programowej z historii i WOS dla 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum

ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli, wychowawców, pedagogów, psychologów

Prowadzący: Joanna Sikora -  psycholog, edukator

25
04.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

Dzieci z zaburzeniami zachowania w klasie

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu, przygotowanie dokumentacji oraz prezentacji dorobku zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26.07.2018 r. (część 3)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem zmian. Zakończenie stażu oraz przygotowanie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN w spr.awansu zawodowego z dnia 26.07.2018r.(część3)

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego po zmianach - konsultacje indywidualne

Jak być dobrym wychowawcą? Doskonalenie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych nauczyciela

Sposoby skutecznego motywowania uczniów

Gry i zabawy matematyczne na wczesnym etapie edukacyjnym – część II

Kontynuacja cyklu szkoleń z zakresu kształtowania kompetencji matematycznych dzieci. Obecny warsztat dostarczy uczestnikom nowych pomysłów na ciekawe zajęcia z uczniami oraz przybliży problematykę konstruowania i rozwiązywania zadań z treścią.

15
05.2019

Autor: Dorota Duda, Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Gry i zabawy matematyczne na wczesnym etapie edukacyjnym – część II

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego po zmianach - konsultacje indywidualne

Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

Aktywizujące metody w nauczaniu i wychowaniu

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzyczno-ruchowych opartych o ideę Carla Orffa

Ze względu na zmiany podstawy programowej warsztat został wzbogacony o nowe zabawy i rozwiązania metodyczne dopasowane do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach I-III.

Prowadzący: Piotr Kaja - nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener

27
05.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzyczno-ruchowych opartych o ideę Carla Orffa

Wspieranie kreatywności dzieci

Prowadzący: Piotr Kaja - nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener

Szkolenie wprowadza uczestników w  niekonwencjonalne formy prowadzenia zajęć z dziećmi,  są wynikiem wieloletniej praktyki Autora oraz pomysłów zawartych w różnych publikacjach dydaktycznych i metodycznych.

29
05.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Wspieranie kreatywności dzieci

Program „SPÓJRZ INACZEJ” dla nauczycieli klas I-III

Warsztaty zakładają 35-godzinne szkolenie nauczycieli,  przygotowujące do realizacji zajęć wychowawczo-profilaktycznych stanowiących ideę Programu „Spójrz Inaczej”. Zajęcia w pełni licują z założeniami podstawy programowej w obszarze kompetencji społecznych. Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami.

Prowadzący: Maria Cieślak – rekomendowany trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej w Starachowicach

08
06.2019

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Program „SPÓJRZ INACZEJ” dla nauczycieli klas I-III