Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Strona główna


Witamy w Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

ODMiDN w Legnicy to publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez miasto Legnicę. Od 1 września 2017 r. wchodzi w skład Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.

Celem Ośrodka jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli i służących poprawie jakości pracy legnickich szkół oraz placówek.

Proponujemy Państwu szeroko pojęte doradztwo przedmiotowe oraz doradztwo problemowe dotyczące bieżących zagadnień oświatowych. Mamy nadzieję, że spotkania w naszym Ośrodku pomogą w rozwiązywaniu problemów zawodowych i będą inspiracją do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań edukacyjnych.

W przypadku pytań i sugestii dotyczących obszaru szkoleniowo-doradczego oraz specjalnych potrzeb zapraszamy  Państwa do kontaktu z nami.

Życzymy wszystkim owocnych i twórczych spotkań z naszym zespołem.

 

Anna Lachmirowicz
wicedyrektor CPPPiDN w Legnicy

 

 

 

 

 

 Artykuły

Przejdź do - Bullying jako specyficzny typ agresji rówieśniczej – spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Pyżalskim

Bullying jako specyficzny typ agresji rówieśniczej – spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Pyżalskim

W dniu 27 września 2018 r., nasz Ośrodek zorganizował seminarium naukowe poświęcone problemowi bullyingu oraz cyberbullyingu w szkole.

27
09.2018

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Bullying jako specyficzny typ agresji rówieśniczej – spotkanie z prof. dr hab. Jackiem Pyżalskim
Przejdź do - Wiedza to potęga. To prawda. Ale prawdziwą potęgą jest wiedza o wiedzy. Czyli jak się uczyć.

Wiedza to potęga. To prawda. Ale prawdziwą potęgą jest wiedza o wiedzy. Czyli jak się uczyć.

W ramach Sieci współpracy i samokształcenia wicedyrektorów legnickich szkół i placówek  ODMiDN w dniu 03 października 2018 r. zorganizował warsztaty pod nazwą Edukacja na nowe czasy. Rozwijanie kompetencji kluczowej uczenia (się).

03
10.2018

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: Wiedza to potęga. To prawda. Ale prawdziwą potęgą jest wiedza o wiedzy. Czyli jak się uczyć.

Informator o ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Legnicy w roku szkolnym 2019/2020

Wychowanie do wartości. Od destrukcji do zadośćuczynienia ,

Jak rozmawiać z rodzicem roszczeniowym?

Cele;
- Przedstawienie sylwetki rodzica roszczeniowego i przyczyn jego zachowania 
-  Prezentacja metod pracy z rodzicem "trudnym"

07
03.2019

Autor: Irena Biodrowska

Czytaj więcej o: Jak rozmawiać z rodzicem roszczeniowym?

Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga metodą ograniczenia trudnych sytuacji wychowawczych

Cele:
-  Prezentacja Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga, jako metdy komunikacji bezprzemocowej w sytuacjach trudnych

13
03.2019

Autor: Irena Biodrowska

Czytaj więcej o: Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga metodą ograniczenia trudnych sytuacji wychowawczych