Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Kalendarz szkoleń otwartych

Kalendarz szkoleń otwartych - rok szkolny 2018/2019 - IX - XII - pobierz plik pdf

Artykuły

JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO? Trening umiejętności sprawdzania i oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi – wypracowania

Cele ogólne:

  • Zapoznanie uczestnika z typami zadań egzaminacyjnych, zasadami ich punktowania ze szczególnym uwzględnieniem  zasad oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi  oraz kwalifikowania i oznaczania błędów w wypowiedzi pisemnej ucznia.
  • Trening umiejętności oceniania wypowiedzi pisemnej ucznia.

 

07
11.2018

Autor: Barbara Stec

Czytaj więcej o: JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO? Trening umiejętności sprawdzania i oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi – wypracowania

Sieć współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: „Czytanie ze zrozumieniem jako czynnik niezbędny w kształtowaniu kompetencji uczenia się uczniów”

Aktywne słuchanie muzyki - "Noga tu, ręka tam"

Genezą szkolenia są przede wszystkim pomysły na konwencjonalne i niekonwencjonalne metody oraz formy umuzykalnienia dzieci i młodzieży. Autor (Piotr Kaja) w trakcie szkolenia prezentuje zagadnienia dotyczące umuzykalnienia dzieci według polskiej metodyki wychowania muzycznego, wykorzystując zarówno szeroko rozumiane aktywne słuchanie muzyki wg idei Batii Strauss jak i własne pomysły i koncepcje.

13
11.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Aktywne słuchanie muzyki - "Noga tu, ręka tam"

Techniki rozwijające umiejętność uczenia

UWAGA! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA.

WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ 14.11.2018 R. (środa). MIEJSCE I GODZINA WARSZTATÓW  POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Cele ogólne:

1. Zapoznanie uczestników ze skutecznymi technikami uczenia się oraz mechanizmami uczenia się w odniesieniu do indywidualnych predyspozycji uczniów.
2. Program szkolenia ukierunkowany jest na przygotowanie uczestników do prowadzenia z uczniami zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczących umiejętności uczenia się.

14
11.2018

Autor: Dorota Koziorowska

Czytaj więcej o: Techniki rozwijające umiejętność uczenia

Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji małego dziecka - II edycja

Autor warsztatu (Piotr Kaja), na bazie aktualnej literatury naukowej oraz  doświadczeń zawodowych, w praktyczny sposób ukazuje poszczególne etapy rozwoju kompetencji muzyczny dzieci. Piosenki i śpiewanki dla dzieci, pląsy, muzyka do słuchania oraz zabawy muzyczne są podczas szkolenia typowymi narzędziami do uzyskania oczekiwanych kompetencji nauczyciela (wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy) w omawianym zakresie problematyki.

14
11.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji małego dziecka - II edycja

Dobra strona internetu – przydatne aplikacje edukacyjne rozwijające kreatywne podejście do nauki w szkole podstawowej

Cele ogólne:

1. Podniesie  atrakcyjności zajęć.
2. Pobudzanie uczniów do kreatywnego i świadomego korzystania z interaktywnych narzędzi edukacyjnych.
3. Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli.

 

15
11.2018

Autor: Agnieszka Kopała

Czytaj więcej o: Dobra strona internetu – przydatne aplikacje edukacyjne rozwijające kreatywne podejście do nauki w szkole podstawowej

RODZIC - trudny klient szkoły MODUŁ I

W ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana w zachowaniach rodziców: roszczenia, pretensje, niesprawiedliwe osądy - to codzienność w wielu szkołach. Jak sobie z tym radzić?

Szkolenie poprowadzi psycholog - trener Stowarzyszenia KLANZA, oddział we Wrocławiu.

19
11.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: RODZIC - trudny klient szkoły MODUŁ I

I Konferencja Regionalna sieć współpracy - jako odpowiedź na wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego

 Pod Patronatem  Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy,  Prezydenta Legnicy oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wydział Nauk Społecznychi Humanistycznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Biuro Karier oraz Centrum Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy mają zaszczyt zaprosić doradców zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, psychologów, wychowawców, zainteresowanych nauczycieli na

I Konferencję pod hasłem: Regionalna sieć współpracy – jako odpowiedź na wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego.

                              SDSiZ

21
11.2018

Autor: Anna Lachmirowicz

Czytaj więcej o: I Konferencja Regionalna sieć współpracy - jako odpowiedź na wyzwania współczesnego doradztwa zawodowego

Sieć współpracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego : „ Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich u dzieci”

Integracja treści programowych w nauczaniu wczesnoszkolnym

UWAGA!  NASTĄPI ZMIANA TERMINU SZKOLENIA - przewidujemy realizację szkolenia w II semestrze roku szkolnego

24
11.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Integracja treści programowych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Terapia ręki - poznanie technik i ćwiczeń służących terapii ręki i zaburzeń motoryki małej

Cele ogólne:

1. Wyposażenie uczestników warsztatu w wiedzę i umiejętności dotyczące identyfikowania problemów dziecka w obszarze motoryki małej.
2. Poznanie przez uczestników warsztatu technik i ćwiczeń służących terapii ręki i zaburzeń motoryki małej.

26
11.2018

Autor: Sylwia Iwińska-Miktus

Czytaj więcej o: Terapia ręki - poznanie technik i ćwiczeń służących terapii ręki i zaburzeń motoryki małej

RODZIC - trudny klient szkoły MODUŁ II

Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy - zabawy i ćwiczenia usprawniające

Cel ogólny:

1. Przekazanie podstawowych informacji nt. opóźnionego rozwoju mowy oraz zapoznanie z ćwiczeniami i zabawami rozwijającymi kompetencję językową i komunikacyjną w pracy z dziećmi, u których zdiagnozowano lub zaobserwowano symptomy ORM

29
11.2018

Autor: Katarzyna Kwaśniowska

Czytaj więcej o: Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy - zabawy i ćwiczenia usprawniające

Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego "Korfball - w to mi graj"

UWAGA!  NASTĄPIŁA  ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 26 - 30 listopada 2018r.

                       Logo szkoły podstawowej numer 7 w Legnicy

 

Cele ogólne:
1. Doskonalenie techniki i taktyki gry Korfball.
2. Popularyzacja jedynej na świecie koedukacyjnej gry zespołowej.

29
11.2018

Czytaj więcej o: Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego "Korfball - w to mi graj"

Nie wychodź z domu! Jak doskonalić warsztat pracy nauczyciela za pomocą szkoleń e-learningowych.

Trening twórczego myślenia

Cele ogólne:

1. Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień związanych z psychologią twórczości oraz zapoznanie z technikami twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
2. Program szkolenia ukierunkowany jest na przygotowanie uczestników do prowadzenia z uczniami zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczących umiejętności uczenia się poprzez rozwijanie twórczego myślenia.

04
12.2018

Autor: Urszula Jaśkiewicz

Czytaj więcej o: Trening twórczego myślenia

Warsztaty plastyczne – „W zimowo – świątecznym klimacie”

Sieć współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:„Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów ”

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA - szkolenie odbędzie się w miesiącu lutym 2019r.

Dokładna data będzie podana w terminie późniejszyn - na naszej stronie w zakładce "Kalendarz szkoleń otwartych". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

05
12.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: Sieć współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:„Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów ”

UCZEŃ TRUDNY – jak wzmocnić jego aktywność szkolną

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów – KLANZA - Oddział w Poznaniu

07
12.2018

Autor: Ewa Tymburska

Czytaj więcej o: UCZEŃ TRUDNY – jak wzmocnić jego aktywność szkolną

Edukacja historyczna i obywatelska w klasie 8 SP w roku szkolnym 2018-2019 - uwarunkowania, cele kształcenia i sposoby realizacji