Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Rady Pedagogiczne

Poniżej, w załączonym pliku do pobrania, przedstawiamy Państwu propozycje tematów
Rad Pedagogicznych na rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty, w celu zgłoszenia zapotrzebowania proszę pobrać formularz, wypełnić i przesłać na adres poczty elektronicznej Ośrodka.