Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Doskonalenie

Waldemar Łazarczyk , Barbara Stec