Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów

18
02.2016

Cele:
Zapoznanie z przyczynami i skutkami dla ucznia oraz nauczyciela zachowań prowokacyjnych

Zagadnienia:

 

Efekty:

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-02-18
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-02-16

Prowadzący:
Danuta Saluk-Niepiekło
Irena Biodrowska