NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – rozwijamy kompetencje w tym zakresie MODUŁ III

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
03.2019

 

Cele ogólne Modułu III :

- Doskonalenie i nabywanie umiejętności bezpośredniej pracy z wychowankiem w kierunku ułatwiania mu funkcjonowanie wśród rówieśników
- Wykorzystanie ćwiczeń pedagogiczno-psychologicznych oraz innych sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w pracy z grupą/ klasą

 

Cele ogólne:

- Doskonalenie i nabywanie umiejętności bezpośredniej pracy z wychowankiem w kierunku ułatwiania mu funkcjonowanie wśród rówieśników
- Wykorzystanie ćwiczeń pedagogiczno-psychologicznych oraz innych sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w pracy z grupą/ klasą

Zagadnienia programowe:

1. Kształtowanie relacji interpersonalnych w klasie.
2. Tworzenie reguł wewnątrzklasowych.
3. Przykłady ćwiczeń i zabaw zapobiegających agresji.

Przewidywane efekty:

Warsztaty są bazą do kształtowania umiejętności porozumiewania się między ludźmi oraz wdrażania pożądanych zachowań interpersonalnych wśród uczniów. Uczestnicy poznają metody oddziaływań wychowawczych w kierunku tworzenia zgranego zespołu klasowego oraz reagowania w sytuacjach trudnych.

 

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i wychowawcy

Poziom kształcenia:  SP, PP

Forma kształcenia:  kurs -  (trzy moduły)

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 08.03.2019r.

UWAGA: Zaliczenie całego kursu wymaga obecności na wszystkich trzech modułach

Przewidywana data Modułu III: 28.03. 2019r.

Godzina:15:00 – 18:30

Prowadzący: Ewa Tymburska