NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – rozwijamy kompetencje w tym zakresie MODUŁ II

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
03.2019

Cele ogólne Modułu II :

- Doskonalenie i nabywanie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków oraz  struktury całej grupy
- Rozwój kompetencji wychowawczych w obszarze pracy z uczniem wymagającym większej uwagi

Cele ogólne:

- Doskonalenie i nabywanie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków oraz struktury całej grupy
- Rozwój kompetencji wychowawczych w obszarze pracy z uczniem wymagającym większej uwagi

Zagadnienia programowe:

1. Rozpoznawanie klasy szkolnej jako zespołu klasowego.
2. Metody zbierania informacji o wychowankach.
3. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole klasowym.

Przewidywane efekty:

Warsztaty dają możliwość nabycia umiejętności sformułowania potrzeb oraz problemów występujących w zespole klasowym oraz opracowania strategii ich zaspokajania lub rozwiązywania. Uczestnicy poznają główne czynniki będące podstawą do planowania pracy wychowawczej zarówno w odniesieniu do pojedynczego ucznia, jak i całej grupy.

 

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i wychowawcy

Poziom kształcenia:  SP, PP

Forma kształcenia:  kurs -  (trzy moduły)

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 08.03.2019r.

UWAGA: Zaliczenie całego kursu wymaga obecności na wszystkich trzech modułach

Przewidywana data Modułu II: 21.03. 2019r.

Godzina:15:00 – 18:30

Prowadzący: Ewa Tymburska