NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA – rozwijamy kompetencje w tym zakresie MODUŁ I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
03.2019

Szkolenie prowadzone w formie kursu składającego się z trzech modułów. Większość zaplanowanych zagadnień  będzie prowadzona  metodą warsztatową, co zwiastuje  lepsze efekty pracy w zakresie kształtowania umiejętności wychowawczych. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców, którzy są zainteresowani doskonaleniem swoich kompetencji w obszarze pracy wychowawczej z uczniami.

Kurs zostanie rozpoczęty po zebraniu się grupy

 

Cele ogólne:

- Doskonalenie i nabywanie umiejętności samopoznania i poznawania się nawzajem w grupie
- Rozwój pedagogicznej wrażliwości i zaradności w obszarze relacji z uczniem

Zagadnienia programowe:

1. Definiowanie podstawowych pojęć.
2.Sylwetka nauczyciela, a efektywność pracy wychowawczej.
3. Stosunki nauczyciela z klasą.

Przewidywane efekty:

Warsztaty stanowią wprowadzenie do rozumienia wpływu postawy nauczyciela na sposób funkcjonowania dzieci/młodzieży w grupie. Uczestnicy poznają główne zasady i mechanizmy regulujące funkcjonowanie zespołu klasowego.

 

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i wychowawcy

Poziom kształcenia:  SP, PP

Forma kształcenia:  kurs -  (trzy moduły)

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 08.03.2019r.

UWAGA: Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy kilkunastoosobowej

Przewidywana data rozpoczęcia: 14.03. 2019r.

Godzina:15:00 – 18:30

Prowadzący: Ewa Tymburska