Gry i zabawy matematyczne na wczesnym etapie edukacyjnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
02.2019

Cele ogólne:

- Poznanie sposobów osiągania celowości gry i zabawy na zajęciach matematyki
- Inspirowanie nauczycieli do stosowania  efektywnych i atrakcyjnych dla dzieci metod  nauczania  matematyki

Cele ogólne:

- Poznanie sposobów osiągania celowości gry i zabawy na zajęciach matematyki
- Inspirowanie nauczycieli do stosowania  efektywnych i atrakcyjnych dla dzieci metod  nauczania  matematyki

Zagadnienia:

1. Pojęcie gry i zabawy dydaktycznej.
2. Rola gier i zabaw w procesie uczenia się matematyki.
3. Uczeń i nauczyciel jako twórcy gier i zabaw matematycznych .
4. Propozycje gier i zabaw na zajęciach matematyki na wczesnym etapie edukacyjnym.

Przewidywane efekty:

Szkolenie dostarczyło uczestnikom wielu metodycznych inspiracji do tworzenia konwencjonalnych i niekonwencjonalnych zajęć z dziećmi w kierunku rozwijania ich kompetencji matematycznych. Zdobyli wiedzę merytoryczną w zakresie roli gier i zabaw w tworzeniu motywacji uczniów do nauki  i stosowania pojęć matematycznych.

 

Adresat: nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania przedszkolnego

Poziom kształcenia: SP, P

Forma kształcenia:  sieć współpracy

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 23.02.2019r.

Data: 2019-02-27

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Dorota Duda, Ewa Tymburska