Rozpoznawanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
02.2019

Cele ogólne:

- Poznanie sposobów osiągania celów  programowych w obszarze kompetencji matematycznych uczniów  w wieku wczesnoszkolnym
- Analiza własnych zasobów zawodowych przydatnych do kształtowania kompetencji matematycznych uczniów

Cele ogólne:

- Poznanie sposobów osiągania celów  programowych w obszarze kompetencji matematycznych uczniów  w wieku wczesnoszkolnym
- Analiza własnych zasobów zawodowych przydatnych do kształtowania kompetencji matematycznych uczniów

Zagadnienia:

1. Co mieści się w zakresie kompetencji matematycznych?
2. Profil kompetencyjny ucznia i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie umiejętności matematycznych.
3. Wybrane metody i sposoby  kształtowania kompetencji matematycznych uczniów.
4. Rozpoznawanie potrzeb i pomoc uczniom z niepowodzeniami w uczeniu się matematyki.
5. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w poruszanym temacie.

Przewidywane efekty:

Nauczyciele potrafią powiedzieć  jaką wiedzę, umiejętności i postawy obejmuje kształtowanie kompetencji matematycznych na wczesnym etapie edukacji. Pozyskali  informacje jakimi metodami pracować, aby skutecznie rozwijać kompetencje matematyczne u uczniów oraz jakie mogą być przeszkody w osiąganiu założonych celów. Uzyskali wsparcie merytoryczne i metodyczne w obszarze poruszanych zagadnień.

 

Adresat: nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania przedszkolnego

Poziom kształcenia: SP, P

Forma kształcenia:  sieć współpracy

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 18.02.2019r.

Data: 2019-02-21

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Ewa Tymburska