Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga metodą ograniczenia trudnych sytuacji wychowawczych

13
03.2019

Cele:
-  Prezentacja Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga, jako metdy komunikacji bezprzemocowej w sytuacjach trudnych

Zagadnienia:
-  Przestawienie elementów "języka żyrafy" i "języka szakala"
- Etapy Porozumienia bez Przemocy
-  Rozróżnianie spostrzeżeń i uczuć
-  Rozpoznawanie i wyrażanie potrzeb 
-  Kontakt empatyczny w relacjach z uczniem 
-  Sposoby wyrażania próśb "językiem żyrafy"

Efekty
- Uczestnicy  poznają elementy Porozumienia bez Przemocy.
-  Wzbogacą umiejętności posługiwania się komunikatami bezprzemocowymi - "językiem żyrafy"

Adresat: zainteresowani nauczyciele 
Poziom kształcenia:  SP, 
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2019-03-13
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia tel.  do dnia 2019-03-15

Prowadzący: Irena Biodrowska