UCZEŃ TRUDNY – jak wzmocnić jego aktywność szkolną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
12.2018

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów – KLANZA - Oddział w Poznaniu

Cele szkolenia:

- Rozwijanie umiejętności stosowania metod ułatwiających „trudnemu” uczniowi funkcjonowanie w grupie/ klasie

- Pogłębianie świadomości wpływu sposobu pracy nauczyciela na zachowania uczniów

- Rozpoznawanie trudności i rozwój pedagogicznej zaradności, refleksje na temat stylu w jaki nauczyciel komunikuje się z grupą

- wykorzystanie ćwiczeń pedagogiczno-psychologicznych, zabaw i tańców integracyjnych oraz licznych sposobów radzenia sobie z trudnościami pedagogicznymi i wychowawczymi w pracy z grupą/ klasą

- zapoznanie z nowymi koncepcjami pedagogicznymi opartymi na psychologii humanistycznej, prezentacja kluczowych postaw skutecznego nauczyciela – wychowawcy

Treści programowe:

Warsztaty stanowią próbę odpowiedzi na pytanie, jak pobudzić motywację dziecka/ ucznia do współpracy z grupą oraz jak postawa nauczyciela wpływa na sposób funkcjonowania ucznia w grupie. W programie m.in.: kreowanie pozytywnych relacji w grupie, właściwej komunikacji, sztuka akceptacji, a stawianie wymagań i kontrola, cykl myślowy „błędne koło”. W programie umieszczono także wiele tańców i zabaw integracyjnych.

Przewidywane efekty:

Nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych, rozumienie wpływu postawy nauczyciela na sposób funkcjonowania dzieci/ młodzieży w grupie, poznanie konkretnych metod pedagogiki zabawy do zastosowania w grupie młodszych i starszych uczniów oraz ich rodziców.

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele świetlic szkolnych

Poziom kształcenia:  SP, PP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 05.12.2018r.

Data: 7- 8 grudnia 2018r.

Godzina: 7 grudnia (piątek) godz. 15:00 – 19:00,   8 grudnia (sobota) godz. 9:00 – 16:00

Prowadzący: Agnieszka Kaczmarczyk – Trener III stopnia  Oddział  KLANZY w Poznaniu