Integracja treści programowych w nauczaniu wczesnoszkolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
11.2018

UWAGA!  NASTĄPI ZMIANA TERMINU SZKOLENIA - przewidujemy realizację szkolenia w II semestrze roku szkolnego

Cel i zakres treści:

Korelacja pedagogiki zabawy z nauczaniem blokowym, organizowanie zajęć opartych na blokach tematycznych (przedmiotowych) skorelowanych z programem nauczania wczesnoszkolnego, organizowanie zebrań i spotkań integracyjnych międzypokoleniowych, organizacja dnia w nauczaniu blokowym.

 

Przewidywane efekty:

Doskonalenie umiejętności korelacji treści programowych w nauczaniu wczesnoszkolnym, nabycie umiejętności konstruktywnego organizowania dnia pracy, nabycie skutecznych metod realizowania spotkań integracyjnych.

 

 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele klas zerowych

Poziom kształcenia:  SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 22.11.2018r.

Data: 24.11. 2018r.

Godzina: 09:00 – 16:00

Prowadzący: Elżbieta Hornowska – Trener II stopnia  Oddział  KLANZY w Warszawie