„Ja tu rządzę – agresja”. Strategie przeciwdziałania agresji w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
10.2018

UWAGA!

Szkolenie z przyczyn  niezależnych od organizatora zostało odwołane.

W zamian serdecznie zapraszamy na szkolenie o podobnej problematyce 7-8 grudnia "Uczeń Trudny - jak wzmocnić jego aktywność szkolną".

 

Cel i zakres treści:

Rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zachowań agresywnych, umiejętności kontrolowania złości, kompetencje skuteczne w pracy z uczniem agresywnym.

 

Przewidywane efekty:

Nabycie umiejętności tworzenia i doskonalenie strategii przeciwdziałania w szkole, zdobycie konkretnych narzędzi obniżania zachowań agresywnych, pozyskanie scenariuszy zajęć dotyczących agresji (możliwość wykorzystania podczas : godzin wychowawczych, spotkań z rodzicami i uczniami w formie warsztatowej, posiedzeń rady pedagogicznej).

 

 

 

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele świetlic szkolnych

Poziom kształcenia:  SP, PP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 25.10.2018r.

Data: 27.10. 2018r.

Godzina: 09:00 – 16:00

Prowadzący: Agnieszka Szajda – Trener  Oddział KLANZY w Lublinie