Sieć współpracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego : „ Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich u dzieci”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
11.2018

Cele ogólne:

- Poznanie sposobów osiągania celów  programowych w obszarze funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym

- Analiza własnych zasobów zawodowych do kształtowania kompetencji społecznych dzieci

 

Zagadnienia:

1. Co nazywamy kompetencją społeczną i obywatelską?

2. Najważniejsze kierunki rozwoju społecznego w okresie przedszkolnym.

3. Rola rodziny i przedszkola w kształtowaniu postaw społecznych.

4. Monitorowanie rozwoju dziecka w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich – warsztat.

6. Podsumowanie spotkania, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Przewidywane efekty:

Nauczyciele identyfikują i opisują uwarunkowania rozwoju  kompetencji społecznych i obywatelskich u dzieci; znają konsekwencje wynikające z braku wsparcia dziecka w rozwoju w tym obszarze. Potrafią zdiagnozować potencjał dziecka i wiedzą jakie czynności podejmować w kierunku jego stymulacji w wybranym obszarze.

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego

Poziom kształcenia: P

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 20.11.2018r.

Data: 2018-11-22

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Ewa Tymburska