Indywidualizacja nauczania w edukacji wczesnoszkolnej – jako podstawa do kształtowania kompetencji kluczowych ucznia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
10.2018

Cele ogólne:

- Zrozumienie kluczowego znaczenia procesu indywidualizacji nauczania

- Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej oraz  roli indywidualizacji nauczania w procesie osiągania tych kompetencji

- Poznanie różnorodnych metod indywidualizacji

 

Zagadnienia:

1. Definicja i zakres pojęcia indywidualizacja nauczania.

2. Edukacja w okresie wczesnoszkolnym w kontekście kształtowania umiejętności kluczowych uczniów.

3. Jak indywidualizować nauczanie w zespole klasowym? – wskazania metodyczne.

4. Indywidualizacja nauczania a umiejętności nauczyciela - warsztat.

 

Przewidywane efekty:

Nauczyciele poznają podstawowe założenia indywidualizacji nauczania oraz kolejne kroki do jej dochodzenia. Mają możliwość odniesienia założeń  indywidualizacji nauczania do realnych możliwości  kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, a tym samym realizacji podstawy programowej. Poznają przykładowe sposoby indywidualizowania procesu nauczania zgodnie z potrzebami edukacyjnymi uczniów oraz będą mieli okazję dokonać autoanalizy własnych kompetencji w tym zakresie.

 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele klas starszych szkoły podstawowej

Poziom kształcenia: SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 22.10.2018r.

Data: 2018-10-24

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Ewa Tymburska