Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11
10.2018

Cele ogólne:

- Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych w edukacji

- Zwiększenie umiejętności obserwacji i diagnozy poziomu rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci

 

Zagadnienia:

1. Co nazywamy kompetencjami kluczowymi i od kiedy je rozwijać?

2. Specyfika kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Profil kompetencyjny dziecka w wieku przedszkolnym.

4. Profil kompetencyjny nauczyciela.

5. Warsztat – „Kompetencje kluczowe w naszym przedszkolu – sukcesy i wyzwania”.

 

Przewidywane efekty:

Nauczyciele systematyzują  swą wiedzę odnośnie kształtowania u dzieci  kompetencji kluczowych. Rozumieją wpływ kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego na rozwój kompetencji dzieci. Diagnozują swoje mocne i słabe strony w zakresie rozwijania u dzieci każdej z ośmiu kompetencji kluczowych.

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego

Poziom kształcenia: P

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 09.10.2018r.

Data: 2018-10-11

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Ewa Tymburska