Trening twórczego myślenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
12.2018

Cele ogólne:

1. Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień związanych z psychologią twórczości oraz zapoznanie z technikami twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.
2. Program szkolenia ukierunkowany jest na przygotowanie uczestników do prowadzenia z uczniami zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczących umiejętności uczenia się poprzez rozwijanie twórczego myślenia.

 Przebieg szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki – część teoretyczna.
 2. Ćwiczenia integracyjne wykorzystujące twórczy potencjał uczestników.
 3. Zadania służące rozwijaniu operacji abstrahowania.
 4. Dokonywanie skojarzeń.
 5. Rozwijanie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego.
 6. Rozwijanie operacji transformowania.
 7. Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 8.  Ćwiczenie elastyczności myślenia - przełamywanie fiksacji funkcjonalnej.
 9. Twórcze rozwiązywanie problemów.

 Efekty:

Uczestnicy posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranych zagadnień z psychologii twórczości i jej zastosowaniu w edukacji.

 Adresat: zainteresowani nauczyciele, specjalisci, wychowawcy
Poziom kształcenia:
 SP, SPP
Forma:
zajęcia warsztatowe
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, ul. Chrobrego 13, Legnica (siedziba PPPNr 2), sala konferencyjna I piętro
Godzina:
 14:30 – 17:30
Sposób rekrutacji: zajęcia otwarte
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 16.11.2018 r. telefonicznie pod nr tel. 76 7233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

 Prowadzący: Urszula Jaśkiewicz - psycholog  CPPPiDN w Legnicy