„Jeśli dziecko źle czyta” – sposoby usprawniania umiejętność czytania uczniów edukacji wczesnoszkolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22
03.2018

Cele ogólne:

- Poznanie etapów rozwoju umiejętności czytania

- Poznanie metod i sposobów kształtowania umiejętności czytania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

- Ugruntowanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych odnośnie wdrażania techniki czytania u dzieci

 

 

Zagadnienia:

1. Pojęcie prawidłowego czytania i etapy jego rozwoju .

2. Przyczyny niepowodzeń  w zakresie kształtowania umiejętności czytania  u uczniów.

3. Modele ćwiczeń sprzyjających rozwijaniu tempa i techniki czytania.

4. Modele ćwiczeń sprzyjających kształtowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem.

 

Przewidywane efekty :

- każdy uczestnik ma okazję  podzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie dydaktyki wprowadzania umiejętności czytania;

- każdy uczestnik pozyska potrzebną dla siebie wiedzę na temat efektywnych sposobów wdrażania umiejętności czytania u uczniów;

- uczestnicy rozwiną  umiejętności tworzenia nowych rozwiązań  służących rozwijaniu kompetencji uczniów w pracy z tekstem.

 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni

Poziom kształcenia:  SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 20.03.2018r.

Data: 2018-03-22

Godzina: 14:30 - 16:00

Prowadzący: Beata Flinik, Ewa Tymburska