Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Sposoby opracowania planu rozwoju zawodowego

08
09.2015

Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika w informacje i wiedzę na temat awansu zawodowego nauczyciela oraz w wybrane praktyczne umiejętności dotyczące prawidłowego konstruowania własnego planu rozwoju zawodowego

Zagadnienia programowe:

  1. Awans zawodowy w świetle prawa oświatowego.
  2. Wymagania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.
  3. Sposoby konstruowania planu rozwoju zawodowego.
  4. Przykładowe zadania spełniające wymaganiaegzaminacyjne.

Adresat: nauczyciele rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego

Poziom kształcenia: P,G,PG

Forma: warsztaty

Miejsce: ODMiDN

Data:  2015-09-08

Godzina: 15.30 -17.00

Sala: 12

Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący: Barbara Stec