Kształtowanie kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
02.2018

Cele ogólne:

- Przypomnienie założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obszarze kształtowania u dzieci kompetencji matematycznych

- Określenie sposobów i metod wprowadzania w świat dziecka pojęć matematycznych

- Analiza metodyki kształtowania u dzieci kompetencji matematycznych

 

Zagadnienia:

1. Dojrzałość szkolna dziecka w odniesieniu do obszaru kompetencji matematycznych.

2. Przykłady zajęć i sytuacji, w których kształtowane są kompetencje matematyczne dzieci.

3. Warunki i organizacja zabawy oraz nauki sprzyjające osiąganiu celów  w edukacji matematycznej.

4. Współpraca z rodzicami  w zakresie kształtowania umiejętności matematycznych dzieci podczas codziennych form aktywności .

 

Przewidywane efekty:

- nauczyciel wie jakie założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego stanowią wymiernik osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej w zakresie kompetencji matematycznych;

- nauczyciel potrafi  wykorzystać w pracy dydaktycznej sytuacje z  życia codziennego do kształtowania umiejętności matematycznych dzieci;

- nauczyciel wie jak współpracować z rodzicami dzieci, by uzyskać lepsze efekty w kształtowaniu kompetencji matematycznych swoich podopiecznych;

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego

Poziom kształcenia: P

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 26.02.2018r.

Data: 2018-02-27

Godzina: 14:00 - 15:30

Prowadzący: Dorota Duda