Metody arteterapeutyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi nadpobudliwymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

06
02.2018

Cele ogólne:

- Przedstawienie metod wywodzących się z różnych form arteterapii, wykorzystywanych do celów dydaktycznych i wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego

- Doświadczenie gier i ćwiczeń wywodzących się z arteterapii w pracy z dzieckiem nadpobudliwym

- Poznanie sposobów rozbudzania w dzieciach ciekawości nauczanym tematem

- Wsparcie merytoryczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i terapeutów pedagogicznych

 

Zagadnienia:

1. Charakterystyka metody arteterapii, jako jednego ze sposobów pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

2. Warsztaty praktyczne – ćwiczenia metodami arteterapeutycznymi.

3. Dyskusja na temat własnych doświadczeń, wymiana dobrych praktyk.

 

Przewidywane efekty:

- uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat sposobów uzyskiwania poprzez sztukę informacji na temat potrzeb i obaw dziecka;

- nauczyciel posiada podstawową wiedzę na temat jak wykorzystać metodę arteterapii do modyfikacji zachowań społecznych w grupie uczniów;

- uczestnik wie, jakie nowe metody może zastosować w pracy z dzieckiem nadpobudliwym;

 

Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni

Poziom kształcenia:  SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 05.02.2018r.

Data: 2018-02-06

Godzina: 14:00 - 16:00

Prowadzący: Ewelina Biszko