Możliwości i ograniczenia w sferze grafomotoryki dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w wieku młodszoszkolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
02.2018

Cele ogólne:

- Propagowanie wiedzy na temat znaczenia prawidłowego rozwoju grafomotorycznego dzieci w kształtowaniu umiejętności kluczowych

- Poznanie możliwości oceny poziomu rozwoju umiejętności grafomotorycznych u dzieci i uczniów

- Zapoznanie z możliwościami rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów na terenie szkoły  i przedszkola

- Określenie możliwości wykorzystania rozpoznanych  potrzeb w praktyce szkolnej/przedszkolnej

- Wsparcie merytoryczne nauczycieli i pozostałej kadry pedagogicznej szkół

 

Zagadnienia:

1. Przyczyny zaburzeń manualnych i  grafomotorycznych .

2. Sposoby rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju  motoryki małej i dużej u dzieci / uczniów.

3. Rola nauczyciela w kształtowaniu poprawnych czynności pisania i ich wpływu na proces uczenia się dzieci/ uczniów.

4. Sposób postępowania dydaktycznego i profilaktycznego wobec dzieci/ uczniów z zaburzeniami rozwoju grafomotorycznego.

5. Rozmowa i wymiana doświadczeń w niniejszym temacie.

 

Przewidywane efekty:

- uczestnicy wiedzą jaki jest wpływ zaburzeń rozwojowych w obrębie grafomotoryki na opanowanie przez dzieci/ uczniów umiejętności pisania;

- nauczyciel wie jakie działania profilaktyczne może zastosować w codziennej pracy dydaktycznej i zna zasady oddziaływań  terapeutycznych wobec dziecka/ ucznia z zaburzeniami w rozwoju funkcji motorycznych;

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej,  terapeuci pedagogiczni

Poziom kształcenia: P, SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 14.02.2018r.

Data: 2018-02-15

Godzina: 14:30 - 16:00

Prowadzący: Beata Flinik