Sieć współpracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej: „ Jak rozmawiać z trudnymi rodzicami oraz w sprawie trudnych uczniów?”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
02.2018

Cele ogólne:

- Określenie typologii „trudnych” rodziców

- Poznanie sposobów reagowania na trudne sytuacje w kontaktach z rodzicami

- Analiza własnych zasobów do prowadzenia rozmów i reagowania w trudnych sytuacjach w kontakcie z rodzicami

 

Zagadnienia:

1. Przedstawienie charakterystyki różnych postaw rodziców w kontakcie nauczyciel - rodzic. Omówienie sposobów reagowania.

2. Warsztat – odgrywanie scenek, analiza ćwiczenia.

3. Omówienie warunków sprzyjających przeprowadzaniu trudnej rozmowy na temat zachowania się dziecka/ ucznia.

4. Warsztat – odgrywanie scenek, analiza ćwiczenia.

5. Podsumowanie spotkania, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Przewidywane efekty:

- nauczyciel będzie wiedział z jakimi postawami rodziców może spotkać się podczas przekazywania wiedzy o dziecku;

- nauczyciel potrafi zastosować stosowną postawę wobec trudnego zachowania ze strony rodziców;

- nauczyciel wie w jaki sposób przekazać rodzicowi trudne informacje o dziecku ;

 

Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Poziom kształcenia: P, SP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 16.02.2018r.

Data: 2018-02-20

Godzina: 14:30 - 16:30

Prowadzący: Ewa Tymburska