Ośrodek Doradztwa Metodycznego
 i Doskonalenia Nauczycieli  w Legnicy

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 3)

15
03.2017

MODUŁ 3

Sposoby opracowania opisów i analiz realizacji zadań dla komisji kwalifikacyjnej.

 Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika  w umiejętność prawidłowego  redagowania opisu i analizy  zrealizowanych w czasie stażu zadań ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania analizy uzyskanych efektów.

Efekty:

Uczestnik:

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: kurs
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2017-03-15
Godzina: 14:30 -17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Barbara Stec