Jesteś tutaj: Start / Galeria

Galeria

 • Wiedza to potęga. To prawda. Ale prawdziwą potęgą jest wiedza o wiedzy. Czyli jak się uczyć.

  Wiedza to potęga. To prawda. Ale prawdziwą potęgą jest wiedza o wiedzy. Czyli jak się uczyć.

 • Warsztaty Edukacja emocjonalno-seksulana osób z autyzmem.

  Warsztaty Edukacja emocjonalno-seksulana osób z autyzmem.

 • IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne

  IX Legnickie Prezentacje Edukacyjne

 • Program "Szkolne superwizje"

  Program "Szkolne superwizje"

 • Konferencja metodyczna „Legnica w roku 1933”

  Konferencja metodyczna „Legnica w roku 1933”

 • Edukacyjne inspiracje. Legendy i nie tylko – wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii - Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej (warsztaty Klanzy)

  Edukacyjne inspiracje. Legendy i nie tylko – wybrane elementy Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii - Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej (warsztaty Klanzy)

 • Edukacyjne inspiracje. Dzieciaki na scenie – mamy przedstawienie (warsztaty Klanzy)

  Edukacyjne inspiracje. Dzieciaki na scenie – mamy przedstawienie (warsztaty Klanzy)

 • Szkolenie z zakresu projektowanych zmian w systemie poradnictwa, standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych i stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – pilotaż

  Szkolenie z zakresu projektowanych zmian w systemie poradnictwa, standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych i stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA – pilotaż

 • Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych.

  Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych.

 • Konferencja metodyczna - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019.

  Konferencja metodyczna - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019.

 • "Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje"

  "Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje"

 • Język jako nośnik wartości

  Język jako nośnik wartości

 • "Legniczanie dają mata"

  "Legniczanie dają mata"

 • Edukacyjne inspiracje. Legendy i nie tylko - wybrane elementy Kinezjologicznego Systemu Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej (warsztaty Klanzy)

  Edukacyjne inspiracje. Legendy i nie tylko - wybrane elementy Kinezjologicznego Systemu Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej (warsztaty Klanzy)

 • Baltie, Scratch i algorytmy... Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?

  Baltie, Scratch i algorytmy... Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?

 • Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii CELESTYN w Mikoszowie - diagnoza i metody pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi formami niepełnosprawności - wyjazdowe szkolenie dla pedagogów i psychologów

  Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii CELESTYN w Mikoszowie - diagnoza i metody pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi formami niepełnosprawności - wyjazdowe szkolenie dla pedagogów i psychologów

 • Major Władysław Dybowski, legnicki żołnierz wyklęty

  Major Władysław Dybowski, legnicki żołnierz wyklęty

 • "Kolorowa wiosna" - ozdoby i dekoracje z papieru (warsztaty plastyczne)

  "Kolorowa wiosna" - ozdoby i dekoracje z papieru (warsztaty plastyczne)

 • Aktywny i twórczy przedszkolak. Bajki-pomagajki, czyli kilka słów o bajce terapeutycznej

  Aktywny i twórczy przedszkolak. Bajki-pomagajki, czyli kilka słów o bajce terapeutycznej

 • Jak motywować, aby nie zniechęcać? Wykorzystanie elementów neurodydaktyki

  Jak motywować, aby nie zniechęcać? Wykorzystanie elementów neurodydaktyki

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 2)

  Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 2)

 • Aktywny i twórczy przedszkolak. Doświadczenia przyrodnicze w przedszkolu

  Aktywny i twórczy przedszkolak. Doświadczenia przyrodnicze w przedszkolu

 • Wielkość i dramat polskich Kresów

  Wielkość i dramat polskich Kresów

 • Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł IV

  Legniczanie dają mata (cz. III) - Moduł IV

 • Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. Moduł III

  Jak pracować z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji włączającej na I etapie edukacyjnym. Moduł III

 • Interaktywne metody nauczania

  Interaktywne metody nauczania

 • Zadania oświaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

  Zadania oświaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.

  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.

 • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.

  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. "Odkryj Swój Talent" - Warsztaty: Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji.

 • Programowanie – Trzeci Język w praktyce szkolnej

  Programowanie – Trzeci Język w praktyce szkolnej

 • "Doradztwo kariery - wyzwania dla współczesnego poradnictwa" - spotkanie doradców zawodowych oraz szkolnych koordynatorów DEZ.

  "Doradztwo kariery - wyzwania dla współczesnego poradnictwa" - spotkanie doradców zawodowych oraz szkolnych koordynatorów DEZ.

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych z GeoGebrą

  Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych z GeoGebrą

 • Matematyka, algorytmika i programowanie - rozwijanie komptencji informatycznych od lat młodszych

  Matematyka, algorytmika i programowanie - rozwijanie komptencji informatycznych od lat młodszych

 • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

  II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

 • Robota dla ROBOTA

  Robota dla ROBOTA

 • Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji

  Statystyka a intuicja. Rzecz o podejmowaniu decyzji

 • Aktywny i twórczy przedszkolak. Na co dzień i od święta w przedszkolu - warsztaty Klanzy

  Aktywny i twórczy przedszkolak. Na co dzień i od święta w przedszkolu - warsztaty Klanzy

 • EDB - Pierwsza pomoc przedmedyczna - II edycja

  EDB - Pierwsza pomoc przedmedyczna - II edycja

 • Legniczanie dają mata - II turniej szachowy

  Legniczanie dają mata - II turniej szachowy

 • Piórkiem i węglem - szkice z natury w edukacji

  Piórkiem i węglem - szkice z natury w edukacji

 • Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania

  Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania

 • Rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży

  Rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży

 • Trudne sytuacje w szkole - jak sobie radzimy? Sieć współpracy pedagogów i wychowawców

  Trudne sytuacje w szkole - jak sobie radzimy? Sieć współpracy pedagogów i wychowawców

 • Wspieranie ucznia zdolnego mającego trudności w uczeniu się

  Wspieranie ucznia zdolnego mającego trudności w uczeniu się

 • Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy

  Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy

 • VI Legnicki Konkurs Matematyczny

  VI Legnicki Konkurs Matematyczny

 • Wspomaganie szkół i placówek

  Wspomaganie szkół i placówek

 • "Niespodzianki z zajączkiem i pisanką" - warsztaty plastyczne

  "Niespodzianki z zajączkiem i pisanką" - warsztaty plastyczne

 • Programowanie - od pierwszoklasisty do maturzysty

  Programowanie - od pierwszoklasisty do maturzysty

 • Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs (V moduł kurs)

  Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs (V moduł kurs)

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 1)

  Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 1)

 • Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs (IV moduł kursu)

  Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs (IV moduł kursu)

 • Gimnastyka korekcyjna

  Gimnastyka korekcyjna

 • Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko …

  Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko …

 • Edukacja metodą walki z dopalaczami

  Edukacja metodą walki z dopalaczami

 • Równamy w górę

  Równamy w górę

 • Zasady konstruowania własnych narzędzi sprawdzania umiejętności uczniów oraz interpretowania uzyskanych wyników. Podstawy pomiaru dydaktycznego

  Zasady konstruowania własnych narzędzi sprawdzania umiejętności uczniów oraz interpretowania uzyskanych wyników. Podstawy pomiaru dydaktycznego

 • Nowoczesne warsztaty pracy nauczyciela matematyki w gimnazjum

  Nowoczesne warsztaty pracy nauczyciela matematyki w gimnazjum

 • "W gwiazdkowym nastroju" - warsztaty plastyczne

  "W gwiazdkowym nastroju" - warsztaty plastyczne

 • To speak or not to speak? - Nauczanie sprawności mówienia w języku obcym w gimnazjum

  To speak or not to speak? - Nauczanie sprawności mówienia w języku obcym w gimnazjum

 • ERASMUS+ spotkanie regionalne

  ERASMUS+ spotkanie regionalne

 • Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs

  Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko ... - Kurs

 • Gimnastyka korekcyjna

  Gimnastyka korekcyjna

 • Wyposażenie - obsługa techniczna inwentaryzacji, wykorzystanie kolektora danych

  Wyposażenie - obsługa techniczna inwentaryzacji, wykorzystanie kolektora danych

 • EDB - Pierwsza pomoc przedmedyczna

  EDB - Pierwsza pomoc przedmedyczna

 • Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

  Efektywne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

 • Legniczanie dają mata - wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu

  Legniczanie dają mata - wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu

 • Jak z matematyką radzą sobie uczniowie? – Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w odniesieniu do umiejętności matematycznych uczniów szkół legnickich

  Jak z matematyką radzą sobie uczniowie? – Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w odniesieniu do umiejętności matematycznych uczniów szkół legnickich

 • Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko

  Jak zwiększyć skuteczność uczenia matematyki i nie tylko

 • Wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez zmiany w zakresie żywności i żywienia

  Wzmocnienie ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym poprzez zmiany w zakresie żywności i żywienia