Rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
02.2016

 

 

 

Cele:
Zapoznanie nauczycieli z różnymi działaniami jakie można przeprwadzać na zajęciach pozalekcyjnych z uczniem zdolnym.

Zagadnienia:

  • Metody i formy pracy z uczniami zdolnymi w ramach zajęć pozalekcyjnych np. metody rozwijania zdolności twórczych,
  • Przykłady zabaw, gier i ćwiczeń dla uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych np. rozwijanie myślenia analitycznego, naukowego, twórczego, ćwiczenia zespołowe,
  • Karty pracy z zakresu samorozwoju dla uczniów zdolnych.Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-02-25
Godzina: 15:00-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-02-18

Prowadzący:
Joanna Podnajmer