Dręczenie w szkole - jak sobie z tym radzić?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23
02.2016

 

Cele:

  • Omówienie rodzajów i  skutków dręczenia oraz sposobów pomocy osobom uczestniczącym w dręczeniu

Zagadnienia:

-  Formy dręczenia.
-  Konsekwencje dręczenia.
-  Dręczenie w cyberprzestrzeni
-  Cechy charakterystyczne  dla ofiary.
-  Praca z ofiarą dręczenia.
-  Jak bronić się przed dręczeniem w świecie realnym i cyberprzestrzeni .

Efekty:
-  uwrażliwienie na rozpoznawanie różnych form dręczenia
-  zapoznanie z metodami pracy z uczestnikami dręczenia: ofiarą, dręczycielem i świadkami dręczenia

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia:  SP, G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-02-23
Godzina: 14:30-16.00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia tel.  do dnia 2016-02-19

Prowadzący:
Irena Biodrowska