Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17
03.2016

Cele:

 • poznanie czynników sprzyjających rozwijaniu myślenia twórczego,
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciel o sposoby prowadzenia zajęć w oparciu o metody i techniki rozwijające twórcze myślenie.

Zagadnienia:

 1. Cechy postawy twórczej.
 2. Czynniki myślenia twórczego.
 3. Przykładowe techniki pracy twórczej.
 4. Czynniki sprzyjające rozwojowi uzdolnień twórczych.

Efekty - uczestnik:

 • zna podstawowe cechy myślenia twórczego,
 • rozumie rolę nauczyciela w rozwijaniu kreatywności uczniów,
 • zna podstawowe czynniki sprzyjające rozwojowi uzdolnień twórczych,
 • potrafi prowadzić zajęccia w oparciu o metody rozwijające myślenie twórcze.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN w Legnicy
Sala: 12

Data: 2016-03-17
Godzina: 14:00-15:30
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-03-15

Prowadzący:
Iwona Tarnogórska-Oziębły