Aktywne metody pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Zapobieganie dysleksji poprzez usprawnianie mechanizmów lewopółkulowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18
02.2016

Cele:

 • podnoszenie kompetencji zawodowych,
 • poznanie symptomów zaburzeń mechanizmów lewopółkulowych i ich objawów w zachowaniu i procesie uczenia się dzieci,
 • poznanie sposobów stymulowania mechanizmów lewopółkulowych jako czynników zapobiegających rozwojowi dysleksji,
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela.

Zagadnienia:

 1. Mózgowa organizacja funkcji poznawczych i językowych.
 2. Funkcje lewej półkuli mózgu.
 3. Wpływ wysokich technologii na funkcje lewej półkuli mózgu.
 4. Zagrożenie dysleksją jako zaburzenia linearnego przetwarzania informacji.
 5. Główne strategie lewopółkulowe.
 6. Stymulacja i terapia mechanizmów lewopółkulowych.

Efekty - uczestnik:

 • zna podstawowe funkcje półkul mózgowych,
 • rozumie istotę pracy lewej półkuli mózgu dla funkcji poznawczych i językowych,
 • rozpoznaje symptomy zaburzeń mechanizmów lewopółkulowych i ich konsekwencje dla uczenia się dziecka,
 • zna podstawowe strategie usprawniania mechanizmów lewopółkulowych,
 • potrafi prowadzić ćwiczenia stymulujące mechanizmy lewopółkulowe jako ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz dla dzieci zagrożonych dysleksją podczas zajęć edukacyjnych lub pozalekcyjnych.


Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: PPP Nr 2 w Legnicy
Środowiskowe Centrum Integracyjno-Profilaktyczne w Legnicy
ul. Chrobrego 13 (sala zajęć grupowych)

Data: 2016-02-18
Godzina: 14:00-15:30
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-02-16

Prowadzący:
mgr Sylwia Iwińska-Miktus (PPP Nr 2 w Legnicy)