Dziecko w cyberprzestrzeni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
03.2016

Cele:

  • wprowadzenie do problematyki zagrożeń wobec dzieci w cyberprzestrzeni,
  • zainteresowanie uczestników zajęć działaniami profilaktycznymi, jakie mogą podejmować nauczyciele i wychowawcy szkoły podstawowej,
  • zapoznanie się z psychologicznymi, poznawczymi aspektami korzystania z komputera i Internetu przez dzieci.

Zagadnienia:

  1. Rodzaje aktywności dzieci w Sieci (badania, publikacje).
  2. Wpływ korzystania z komputera i Internetu na rozwój poznawczy dziecka.
  3. Zagrożenia internetowe, sposoby ochrony dzieci oraz propozycje pracy z dziećmi.

 Efekty:

  • Pozyskanie wiedzy dotyczącej internetowych zagrożeń, która może być przez nauczyciela wykorzystywana podczas zajęć komputerowych oraz oddziaływań wychowawczych wobec uczniów, a także która może być uzupełnieniem szkolnych wywiadówek.
  • Zdobycie większego wglądu w tematykę kształtowanie u dzieci świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.Cyberprzemoc w szkole.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP 
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-03-15
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-03-11

Prowadzący:
Paulina Dobosz