Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczeń zdolny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01
03.2016

Cele:
doskonalenie umiejętności i poszerzenie wiedzy z zakresu pracy z uczniem ze SPE - dziecko zdolne.

Zagadnienia:

  •  prawne podstawy funkcjonowania ucznia ze SPE w szkole,
  • psychologiczny obraz ucznia zdolnego,
  • metody pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.

Efekty:

  • uczestnicy  wzbogacą swoją wiedzę z zakresu pracy z uczniem zdolnym oraz uzyskają informacje na temat metod pracy.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-03-01
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-02-26

Prowadzący:
Danuta Saluk-Niepiekło
Irena Biodrowska