Uczeń i jego rodzic w sytuacji rozwodu. Wskazówki dla nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
03.2016

Cele:

  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat problemów utrudniających funkcjonowanie dziecka w szkole w sytuacji rozwodu rodziców. Funkcjonowanie rodziców  w okresie okołorozwodowym  oraz omówienie zasad  postępowania nauczyciela.

Zagadnienia:

  1. Psychologiczne rozumienie pojęcia „rozwód”.
  2. Bezpośrednie i odległe konsekwencje rozwodu dla funkcjonowania i rozwoju dziecka.
  3. Typowe zjawiska dotyczące rozwodu rodziców.
  4. Funkcjonowanie rodziny w okresie okołorozwodowym.

Efekty:

  • Nabycie wiedzy z zakresu rozumienia  sytuacji dziecka i jego rodziców w okresie okołorozwodowym.
  • Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących radzenia sobie w pracy z rodzicami w okresie okołorozwodowym.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:2016-03-10
Godzina: 15:00-16:30
Sala: 1

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do  dnia 2016-03-08

Prowadzący: Barbara Pichla