Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w kształceniu przedmiotowym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12
01.2016

 

 

 

 

Cele:

 • zapoznanie nauczycieli z podstawową funkcjonalnością platformy edukacyjnej,
 • inspirowanie nauczycieli do wdrażania i stosowania rozwiązań TI jako narzędzi w kształceniu ,
 • propagowanie i upowszechnianie pozytywnego postrzegania kształcenia przedmiotowego z wykorzystaniem możliwości współczesnych technik komunikacji oraz przetwarzania danych w ramach doskonalenia własnego warsztatu,
 • dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących wykorzystania platformy Moodle w kształceniu przedmiotowym.

Zagadnienia:

 • wprowadzenie pojęcia pracy w „chmurze” na przykładzie platformy Moodle,
 • wspieranie rozwoju nauczyciela w kierunku TI,
 • ćwiczenia wdrażające do rozpoczęcia pracy na platformie.

Efekty:

 • uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z pracą na platformie Moodle oraz nabywają umiejętności pozwalające im na rozpoczęcie pracy we własnym zakresie na potrzeby swojego przedmiotu,
 • uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności posługiwania się zamieszczoną treścią na platformie Moodle.

 

Adresat: nauczyciele Gimnazjum Nr 5 w Legnicy
Poziom kształcenia: G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-01-12
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Grzegorz Enzinger