Aktywizujące metody nauczania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
02.2016

 

 

Cele:

 • przekonanie o wartości stosowania aktywizujących metod nauczania w kształceniu,
 • rozwój umiejętności stosowania metod aktywizujących w procesie kształcenia,
 • rozwój umiejętności świadomego kierowania indywidualnym  i zespołowym uczeniem się uczniów.   

 

Zagadnienia:

 • podział metod kształcenia. Charakterystyka wybranych aktywizujących metod kształcenia,
 • metody efektywnego współdziałania w zespole, komunikowania się i prezentacji,
 • metody planowania, organizowania i oceniania własnej nauki,
 • metody twórczego rozwiązywania problemów,
 • metody zarządzania informacją i stosowania wiedzy w praktyce.   

 

Efekty:

 • Każdy uczestnik rozszerzy swoją wiedzę na temat umiejętności doboru i stosowania aktywizujących metod nauczania.
 • Każdy uczestnik nabędzie umiejętności kierowania procesem nauczania i uczenia się.

 


Adresat: zainteresowani nauczyciela
Poziom kształcenia: G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-02-25
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2016-02-22

Prowadzący:
Czesława Moroz