Zasady skutecznego komunikowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
01.2016

Cele:

Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli szkół w zakresie komunikacji, jako przekazywanie wiadomości pomiędzy nadawcą a odbiorcą.

 

Zagadnienia:

  • po co nam komunikacja?
  • rodzaje komunikacji,
  • funkcje gestów i mimiki,
  • komunikowanie interpersonalne w środowisku pracy (nauczyciel-nauczyciel; nauczyciel-uczeń).

Efekty:

  • uczestnicy poznają rodzaje komunikacji i otrzymają wiedzę na temat zasad skutecznego porozumiewania się,
  • wykorzystanie doświadczeń zakończonych sukcesem, czyli jak, dlaczego i jakim kosztem?
  • każdy uczestnik szkolenia rozszerzy swoją wiedzę na temat możliwości realizacji pomysłów dzięki wymianie  doświadczeń pomiędzy grupą osób  realizujących różne rodzaje komunikacji w szkołach, czyli „powiesz mnie ja powiem Tobie i skuteczność mamy obie, ...”

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-01-14
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji:  zgłoszenia telefoniczne do  dnia 2016-01-13

Prowadzący:
Czesława Moroz