Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 4)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
03.2016

MODUŁ 4

Przygotowanie wniosku i dokumentacji. Przebieg komisji kwalifikacyjnej.

 Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika w wiedzę dotyczącą form opracowania dokumentacji dołączanej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz  w praktyczne umiejętności  prowadzenia rozmowy z komisją.

Efekty - uczestnik:

  • pozna formy przygotowania dokumentacji dołączanej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,
  • będzie potrafił odpowiednio uporządkować dokumentację dołączaną do wniosku,
  • pozna przebieg oraz zasady przeprowadzania  rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma: kurs
Miejsce: ODMiDN

Data:  2016-03-31
Godzina: 14:30 -17.30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Barbara Stec