Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 3)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16
03.2016

MODUŁ 3

Sposoby opracowania opisów i analiz realizacji zadań dla komisji kwalifikacyjnej.

 

Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika  w umiejętność prawidłowego  redagowania opisu i analizy  zrealizowanych w czasie stażu zadań ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania analizy uzyskanych efektów.

Efekty - uczestnik:

  • pozna zasady redagowania  prawidłowego opisu i analizy  zrealizowanych zadań,
  • będzie potrafił  dokonać analizy uzyskanych efektów,
  • pozna sposób opracowania  opisu i  analizy przypadku.

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma doskonalenia: kurs
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2016-03-16
Godzina: 14:30 -17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Barbara Stec