Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zakończenie stażu i przygotowanie dokumentacji (MODUŁ 2)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
03.2016

 

 

 

MODUŁ 2

Sposoby opracowania sprawozdania  z realizacji PRZ dla dyrektora szkoły/placówki.

 

Cel ogólny:

wyposażenie uczestnika w umiejętność tworzenia sprawozdania ze zrealizowanych  w czasie stażu zadań ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania  analizy uzyskanych efektów.

Efekty - uczestnik:

  • pozna cechy sprawozdania jako formy wypowiedzi,
  • pozna różne sposoby pisania sprawozdania z realizacji PRZ,
  • będzie umiał  wskazać uzyskane efekty do przykładowych zadań,
  • będzie potrafił zredagować  sprawozdanie z realizacji przykładowego zadania.

 

Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: kurs
Miejsce: ODMiDN Legnica
Data:  2016-03-10
Godzina: 14:30 -17:30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: grupa zamknięta

Prowadzący:
Barbara Stec