Doskonalenie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych nauczyciela

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
03.2016

 

 

 

Cel ogólny:

wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozumienie ucznia i efektywną pracę wychowawczą z uczniem, zespołem klasowym i rodzicami ucznia.

Zagadnienia programowe:

  1. Planowanie i organizacja pracy wychowawczej.
  2. Integracja zespołu klasowego.
  3.  Klimat społeczny w klasie. Budowanie relacji.
  4.  Zasady efektywnej komunikacji.
  5.  Diagnozowanie oraz skuteczne reagowanie w sytuacjach związanych z trudnościami wychowawczymi.
  6.  Współpraca z rodzicami. Przykłady dobrych praktyk.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2016-03-09
Godzina: 14:30 -16.30
Sala: 12
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Irena Biodrowska,
Barbara Stec