Budowa kwestionariusza ankiety. Przygotowanie do przeprowadzania badań ankietowych w szkole/placówce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
01.2016

Cel ogólny:

- wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności dotyczące zasad poprawnego konstruowania kwestionariusza ankiety

Zagadnienia programowe:

  1. Zdefiniowanie pojęć: ankieta, kwestionariusz ankiety, badania ankietowe
  2. Układ ankiety
  3. Rodzaje pytań ankietowych
  4. Formy pytań zamkniętych kwestionariusza ankiety
  5. Zasady formułowania pytań ankiety
  6. Zasady dotyczące budowy kwestionariusza ankiety
  7. Zasady dotyczące strony redakcyjnej i graficznej ankiety
  8. Błędy w formułowaniu pytań kwestionariuszowych

 

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: P, G, PG
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data:  2016-01-14
Godzina: 14:30 -16.30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Barbara Stec