Doradztwo edukacyjno-zawodowe w mojej szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
12.2015

Cele:

  • utworzenie/ modyfikacja WSDZ w szkole
  • zredagowanie odpowiednich dokumentów, opracowanie procedur, zaplanowanie i realizacja działań

Zagadnienia:

  • Opracowanie arkusza monitorującego realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Efekty:

  • w szkole działa Wewnatrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Adresat: szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, wychowawcy zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: G
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-12-08
Godzina: 15:30-16:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-12-07

Prowadzący:
Anna Lachmirowicz