Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
12.2015

Cel szkolenia:
Poznanie problemów zaburzeń odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przebiegu anoreksji i bulimii.
Wskazywanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania, weryfikacja dotychczasowych poglądów oraz określenie konkretnych zaleceń i diet najlepiej służących utrzymaniu zdrowia.
Propagowanie  zasad zdrowego żywienia.

Treści kształcenia:
Zaburzenia odżywiania – istota i rodzaje.
Charakterystyka wybranych zaburzeń odżywiania (:anoreksja; bulimia; kompulsywne objadanie się). Mechanizmy towarzyszące anoreksji i bulimii. Metody terapii  anoreksji i bulimii.
Wskazywanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania, weryfikacja dotychczasowych poglądów oraz określenie konkretnych zaleceń i diet najlepiej służących utrzymaniu zdrowia.
Choroby związane z żywnością, żywieniem i odżywianiem. Rola składników żywności w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

Efekty szkolenia:

 Wiedza:

  • Nauczyciel zna mechanizmy towarzyszące anoreksji i bulimii.
  • Nauczyciel ma wiedzę o związkach żywienia ze zdrowiem dzieci i młodzieży.
  • Nauczyciel ma wiedzę na temat najczęstszych błędów żywieniowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Umiejętności:

  • Nauczyciel  poprzez obserwację zachowań uczniów na lekcji potrafi  prawidłowo zareagować w przypadku wystąpienia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.
  • Nauczyciel potrafi określić najczęstsze błędy  żywieniowe  dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Kompetencje społeczne:

  • Określa priorytety w działaniach profilaktycznych.

Adresat: zainteresowani nauczyciele
Poziom kształcenia: SP, G, PG
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2015-12-14
Godzina: 14:00-17:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 2015-12-10

Prowadzący:
dr Grażyna Sondel
dr Renata Myrna-Bekas