Dobre praktyki uczenia historii w gimnazjum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16
03.2016

 

 

 

Cel ogólny:
upowszechnianie kodeksu dodrych praktyk uczenia historii w oparciu o raport Instytutu Badań Edukacyjnych

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:
określić czynniki motywujące do tworzenia dobrych praktyk, dokonywać ewaluacji stosowanych metod dydaktycznych, stosować w praktyce kodeks dobrych praktyk nauczania  historii.

Efekty ogólne:
właśćiwy dobór metod w pracy z uczniem do założonych celów lekcji,rola podstawy programowej z historii na lekcji,upowszechnianie kodeksu dobrych praktyk wśród nauczycieli

Adresat: nauczyciele historii
Poziom kształcenia: G
Forma: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2016-03-16
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk