Jak być dobrym wychowawcą? Doskonalenie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych nauczyciela

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14
05.2019

Cele:
Doskonalenie  kompetencji osobistych, umiejętności  komunikacyjnych i  budowania pozytywnych relacji w zespole   w celu osiagniecia sukcesów wychowawczych 

Zagadnienia:

1. Planowanie i organizacja pracy wychowawczej.
2. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3.  Zasady ułatwiające uczniom pracę w grupie/uczenie się w grupie
3. Integracja zespołu klasowego.
4.  Klimat społeczny w klasie. Budowanie   relacji.
5. Zasady efektywnej komunikacji
6. Diagnozowanie oraz skuteczne reagowanie w sytuacjach związanych z trudnościami wychowawczymi.
7.  Współpraca z rodzicami. Przykłady dobrych praktyk.:

Oczekiwane efekty:

Uczestnicy zwiększą świadomość własnych kompetencji i umiejętności wychowawczych.  Potrafią wypracować klimat społeczny  w klasie wpływający na zwiększenie sukcesów wychowawczych. 

 

 Adresaci:  zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, 

Poziom kształcenia:  SP, PP

Forma kształcenia: warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 05.05.2019r.

Data:14.05. 2019r.

Godzina: 14:30  – 16:00

Prowadzący :Irena Biodrowska