Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
05.2019

UWAGA!  Z powodów niezależnych od organizatora, szkolenie nie odbędzie się. 

UWAGA!  Z powodów niezależnych od organizatora, szkolenie nie odbędzie się. 

Cele ogólne:

Zaprezentowanie mediacji jako metody  bezprzemocowej formy rozwiązywania konfliktów  w szkole

Zagadnienia:

1. Zalety i korzyści mediacji.
2.  Cele  i  zasady mediacji

3.  
 Główne składniki procesu    mediacyjnego
4.  
 Zadania, umiejętności i cechy mediatora
 5. .  Przebieg mediacji,
7.  Komunikacja w czasie mediacji
8.  Podstawowe techniki mediacyjnc

Przewidywane efekty:

Nauczyciele  znają  korzyści wynikające ze stosowania mediacji w szkole,  znają główne składniki  procesu mediacyjnego..  Poznalii  sposoby komunikacji  w procesie mediacji oraz podstawowe techniki mediacyjne .  

Adresat:  zainteresowani nauczyciele  

Poziom kształcenia: SP, PP

Forma kształcenia:  warsztaty

Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12

Sposób rekrutacji: zgłoszenia telefoniczne do dnia 10.05.2019r.

Data: 2019-05-21

Godzina: 14:30 - 16:30
Prowadzacy: Irena Biodrowska