Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania na lekcjach "Historii i społeczeństwa"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
01.2016

Cel ogólny:

  • dobór właśćiwych metod pracy z uczniem w osiąganiu zaplanowanych celów kształcenia i wychowania

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił:

  • stosować metody aktywizujące ucznia,wdrażać nauczanie polimetodyczne,pracować z uczniem szczególnie uzdolnionym

Efekty ogólne:

  • analiza mocnych  i słabych stron klasycznych i aktywizujących metod kształcenia,właśćiwe stosowanie metod pracy z uczniem w osiąganiu założonych celów kształcenia i wychowania,stosowanie nauczania polimetodycznego w praktyce szkolnej

Adresat: historia i społeczeństwo
Poziom kształcenia: PG
Forma: kształcenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN  Legnica

Data: 2016-01-27
Godzina: 14:00-15:30
Sala: 1
Sposób rekrutacji: spotkanie otwarte

Prowadzący:
Waldemar Łazarczyk