Elementy assessment center w pracy z grupą

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
03.2019

Cel:
- nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć grupowych dla młodzieży
z wykorzystaniem metod assessment center.

Zagadnienia:

- rola i znaczenie kompetencji,
- umiejętność doboru ćwiczeń,
- zasady oceniania oraz błędy w ocenianiu,
-umiejętność udzielania informacji zwrotnej dla uczestnika wskazującej na obszary rozwojowe oraz mocne strony uczestnika.

Efekty:

- uczestnik potrafi zdefiniować kompetencje i przypisać wskaźniki behawioralne do poszczególnych poziomów,
- uczestnik rozwinie umiejętności niezbędne do pełnienia roli prowadzącego,
- uczestnik potrafi udzielić uczestnikom informacji zwrotnych,
- uczestnik wzmocni  zdolności obserwacji i oceny zachowań.

 Adresaci -  nauczyciele, wychowawcy, doradcy zawodowi , zainteresowani nauczyciele

Poziom kształcenia: SPP
Forma kształcenia:  warsztaty
Miejsce: ODMiND Legnica, sala 12
Data: 2019-03-04
Godzina: 15:30 - 18:30

Sposób rekrutacji: rekrutacja telefoniczna
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 27.02.2019 r. telefonicznie pod nr tel. 767233202 lub na adres e-mail sekretariat@odmidn.legnica.eu

Prowadzacy:Ewa Karlińska - doradca zawodowy, trener rozwoju osobistego, coach, absolwentka Filozofii, Studiów Podyplomowych z zakresu Komunikacji i Kreowania Wizerunku  oraz Doradca Zawodowy na Europejskim Rynku Pracy. Fach trenerski szlifowała we  Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie uzyskała tytuł Trenera. Jest  Facylitatorem Open Space Technology oraz Coachem licencjonowanym przez Instytut Coachingu i Mentoringu. Wieloletni wykładowca związany z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi. Jako Doradca Kariery prowadzi konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe. Od kilkunastu lat zajmuje się szkoleniami z zakresu autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, psychologicznych mechanizmów zachowań, efektywnego zarządzania sobą w czasie, savoir vivru, etykiety i protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, PR i racjonalnej terapii zachowań.