Jak rozmawiać z rodzicem roszczeniowym?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

07
03.2019

Cele;
- Przedstawienie sylwetki rodzica roszczeniowego i przyczyn jego zachowania 
-  Prezentacja metod pracy z rodzicem "trudnym"

Zagadnienia:
-  Sylwetka rodzica roszczeniowego 
- Techniki łagodzenia negatywnych emocji rodzica 
-  Rodzaje zachowań w kontaktach z roszczeniowym, agresywnym rodzicem
-  Techniki łagodzenia negatywnych emocji rodzica
-  Jak postępować z nadopiekuńczym rodzicem?
-  Przekazywanie negatywnych  informacji o zachowaniu dziecka 
-  Co utrudnia dobre kontakty z rodzicami

Efekty
- Uczestnicy  rozumieją przyczyny roszczeniowości rodziców 
-   Znają  metody pracy z rodzicem roszczeniowym , rodzicem "trudnym"
-  Wzbogacą umiejętności przyjmowania krytyki jako konstruktywnej  informacji do dalszej współpracy z rodzicami 

Adresat: zainteresowani nauczyciele 
Poziom kształcenia:  SP, 
Forma doskonalenia: warsztaty
Miejsce: ODMiDN Legnica

Data: 2019-03-07
Godzina: 14:30-16:00
Sala: 12
Sposób rekrutacji: zgłoszenia tel.  do dnia 2019-03-01

Prowadzący:
Irena Biodrowska